CBS: Inwoners van Bonaire: wie woont waar?

Op 1 januari 2017 telde de bevolking van Bonaire 19,2 duizend inwoners. Daarvan waren ruim 7 duizend geboren Bonairianen. De overige 12 duizend kwamen overal vandaan, 2,8 duizend waren Europese Nederlanders. Dit blijkt uit bevolkingsgegevens over Caribisch Nederland van het CBS.

Bijna 40 procent van de inwoners van Bonaire is op het eiland geboren. De overige 60 procent komt vooral uit de overige voormalige Nederlandse Antillen (4 duizend), Zuid- en Midden-Amerika (3,7 duizend) en Europees Nederland (2,8 duizend). Bij de overige voormalige Nederlandse Antillen gaat het vooral om inwoners die zijn geboren op Curaçao (3,5 duizend), een klein aantal komt van Aruba (0,5 duizend). Gezien de beperkte medische faciliteiten op Bonaire tot de jaren negentig, werden zwangere vrouwen vaak doorverwezen voor medische hulp en bevalling naar buureiland Curaçao. Dit zou een indicatie kunnen zijn van het feit dat inwoners met geboorteland Curaçao, met 18 procent, de tweede grootste groep vormen op Bonaire.

Rincon is de buurt met de meeste geboren Bonairiaanse inwoners (65 procent). Ook in Mexico (53 procent), Amboina (51 procent) en Noord Saliña (48 procent) wonen veel geboren Bonairianen. In Lagun Hill, Lima en Sabadeco wonen slechts kleine aantallen geboren Bonairianen.

Europese Nederlanders wonen verspreid over het eiland met concentraties in Lagun Hill, waar zij ruim 60 procent van de bevolking vormen, Lima (54 procent), Sabadeco (53 procent) en Santa Barbara (52 procent). In absolute aantallen wonen de meeste Europese Nederlanders (300) in Nikiboko, echter daar vormden zij slechts 10 procent van de bevolking.

Relatief jonge Europese nieuwkomers
Playa Pariba, Playa Pabou, in het centrum van Kralendijk, en Nikiboko zijn de buurten waar veel Europees-Nederlandse nieuwkomers zich vestigden. Nieuwkomers vestigden zich niet zo vaak in de villawijk Sabadeco. De nieuwkomers zijn gemiddeld 32 jaar oud.
Veertigers en vijftigers trekken het meest naar Bonaire, onder de nieuwkomers zijn nauwelijks gepensioneerden. Van degenen die zich recent op het eiland hebben gevestigd, woont ruim een derde zonder partner, iets minder dan een derde woont met partner en zonder kinderen. Wanneer er wel kinderen meeverhuizen, gaat het meestal om kinderen jonger dan 15 jaar.

 

Relevante links:
Maatwerk: Bonaire, bevolkingscijfers per buurt