Afsluiting Week van Geld Ancilla Domini VSBO

Willemstad – Vandaag is op de Ancilla Domini VSBO school het vorig jaar opgestarte project in het kader van de Week van het Geld 2017 feestelijk afgerond met het officieel in gebruik nemen van de brassband-instrumenten. Minister van Onderwijs mw. Marilyn Alcala-Wallé en CBCS interim president mw. Leila Matroos-Lasten, mw. Jurenne Hooi van het Urgentieprogramma en mw. Suella de Wind van BDO hadden de eer om, met een slag op de trom, de brassband-instrumenten officieel in gebruik te nemen.

Financiële educatie maakt onderdeel uit van de strategische doelen van de CBCS daar de Bank grote waarde hecht aan de financiële zelfredzaamheid van de gemeenschap en als gevolg hiervan wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding in de landen Curaçao en Sint Maarten.

Het project van de Ancilla Domini VSBO school omvatte de aanschaf van instrumenten voor een eigen brassband. Samen met medewerkers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en BDO Dutch Caribbean (BDO) hebben zij het afgelopen jaar een begroting leren maken en zijn zij fondsen gaan werven voor dit project. Zij hebben geleerd een prijs/kwaliteit onderzoek te verrichten waarna zij konden overgaan tot de aanschaf van de instrumenten en de oprichting van een eigen brassband.

Vanuit Nederland werd de school in dit project ook gesteund door de leerlingen van het Orion College in Amsterdam. Leerlingen van het Orion College hebben eveneens aan fondsenwerving gedaan voor de instrumenten. De school in Nederland werd hierbij bijgestaan door het Cash Money Budget (CMB) team van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam (MaDi).

Het is de Stichting MaDi, in de persoon van diens voormalige directeur-bestuurder Jurenne Hooi, die de Week van het Geld in 2016 op Curaçao heeft geïntroduceerd. Vanuit Curaçao wordt het project ondersteund door BDO en de CBCS. Jurenne Hooi is momenteel betrokken bij het Urgentieprogramma vanuit de overheid in het kader van armoedebestrijding en verbetering van de kwaliteit van leven in vier wijken van Curaçao.

De Week van het Geld is een project dat ieder jaar in Nederland wordt georganiseerd en waaraan alle basis- en middelbare scholen in Nederland mee kunnen doen. Financiële professionals verzorgen op aanvraag gratis gastlessen en workshops op de diverse scholen. Daarnaast wordt gratis lesmateriaal beschikbaar gesteld voor gebruik tijdens de les. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

De CBCS is voornemens om in het kader van haar strategische doelen de Week van het Geld, samen met mw. Jurenne Hooi, in de vier wijken van het Urgentieprogramma, zijnde Barber, Otrobanda, Montagne en Buena Vista verder uit te gaan werken. Het streven is om in de toekomst alle basis- en middelbare scholen op zowel Curaçao als Sint Maarten de mogelijkheid te bieden aan dit project mee te doen.