Persbericht CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Op 5 april 2018 is een bericht in de media verschenen over het feit dat er afluisterapparatuur is gevonden binnen het Bankgebouw. Dit is door de Directie van de Bank bevestigd.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van signalen van het personeel van de Bank over het gevoel dat hun gesprekken mogelijk afgeluisterd werden in het verleden. Daarnaast voert de Bank regulier ‘security assessments’ uit om de veiligheid binnen de Bank te garanderen.

De CBCS heeft aan de hand van de eerste bevindingen verder onderzoek gedaan. Vastgesteld is dat er apparatuur is aangetroffen die ingezet kan worden om gesprekken af te luisteren en op te nemen, evenals apparatuur die het afluisteren en opnemen van gesprekken kan belemmeren. Geen van de aangetroffen apparaten waren actief. De apparatuur is inmiddels verwijderd.

De Directie van de CBCS zal zich blijven inspannen om de veiligheid en privacy van haar medewerkers en de aan de Bank toevertrouwde informatie maximaal veilig te stellen.