Diamond Hill steken

Het Openbaar Ministerie heeft bij het Gerecht in eerste aanleg, tegen verdachte A.L. een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 jaar geëist. Dit vanwege zijn aandeel in een gevecht op Diamond Hill in Cole Bay op juli 2017, waarbij het slachtoffer Garibaldi Zorilla om het leven is gekomen.

A.L. wordt beschuldigd van doodslag, openlijke geweldpleging en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij twee andere jongemannen die betrokken waren bij het gevecht. Volgens de Officier van Justitie was het een zinloze daad van geweld, waarbij een jongeman om het leven is gekomen.

Het Openbaar Ministerie acht het bewezen dat A.L. de belangrijkste agressor was ten tijde van het gevecht en dat hij degene was met het wapen dat werd gebruikt om Zorilla 7 keer te steken, zijn dood ten gevolg hebbende. Onder de nagels van Zorilla werd DNA van A.L. gevonden.

De Officier van Justitie wees erop dat A.L. twee keer eerder is veroordeeld maar dat hij kennelijk hiervan niets heeft geleerd en geen spijt heeft van zijn acties.

Voor I.W. (25) en J.S. (24) die behoorden tot dezelfde groep als A.L. en betrokken waren bij de openlijke geweldpleging werd een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en 100 uur taakstraf geëist. Het Openbaar Ministerie stelde vast dat er onvoldoende bewijs was voor het verband tussen I.W. en J.S. en de dood van Zorillla, noch voor het lichamelijk letsel bij de twee andere slachtoffers.