Valse bankbiljetten

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft via sociale media vernomen dat er op Curaçao valse bankbiljetten van 50 gulden in omloop zouden zijn.

De Bank wil het publiek waarschuwen om goed op te letten bij het aannemen van bankbiljetten, en met name biljetten van 50 gulden. Indien u twijfels heeft over een bankbiljet, wordt u geadviseerd dit biljet te weigeren.

Wellicht ten overvloede attendeert de Bank u erop dat geen enkele persoon en/of instelling valse bankbiljetten mag aannemen. U wordt aangeraden zo spoedig mogelijk de politie in te schakelen wanneer u denkt dat u met een vervalst bankbiljet te maken heeft. Op het vervalsen van geld of het bewust betalen met vals geld staat een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaar.

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Willemstad