SZW lanceert bewustzijnscampagne op Saba en Statia

Op maandag 16 april zal de RCN unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een bewustwordingscampagne starten op Saba en Sint Eustatius via social media. SZW zal twee infomercials lanceren, waarin lokale acteurs/actrices optreden, om de bewustwording over onderstand en bijzondere bijstand te vergroten. Deze twee diensten, die door de unit SZW worden geboden, worden niet optimaal benut op Saba en Sint Eustatius.

SZW roept inwoners van Saba en Sint Eustatius, die werkloos zijn of die een inkomen van minder dan het minimumloon hebben, op om hulp te vragen. Bijzondere onderstand is een regeling om gepensioneerden en personen die minder verdienen dan het minimumloon, en geen extra inkomen hebben, te helpen met o.a. een koelkast, een fornuis, een ventilator, een wasmachine of bed.
“Sociale uitkeringen moeten worden gezien als een vorm van solidariteit waarbij personen die werken, betalen voor het sociale systeem ten behoeve van degenen die werkloos worden of hulp nodig hebben”, zegt Raquel Spanner, team leider SZW Saba en Sint Eustatius.

De infomercials, waarin getoond wordt wat de vereisten zijn en waar men een aanvraag kan doen, zijn te vinden op de Facebook pagina van Rijksdienst Caribisch Nederland, Island Government of Saba- Government Information Services en Government of Sint Eustatius.