Verhoging beleningsrente

Willemstad/Philipsburg – Op 21 maart 2018 heeft de Federal Reserve de federal funds rate verhoogd naar 1,50 – 1,75%. Dit is de zesde verhoging sinds het historisch lage niveau van 0,00 – 0,25%, dat werd gehanteerd van 16 december 2008 tot 16 december 2015. Door de koppeling van de NAf aan de Amerikaanse dollar zijn de rentetarieven op de internationale geldmarkt van invloed op de rentetarieven op de geldmarkt van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten. Zo zijn bijvoorbeeld de rentetarieven die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) hanteert voor de tweewekelijke veilingen van certificates of deposit (CD’s) voor de banken gebaseerd op het internationale US dollar LIBID- tarief. Een verhoging van de federal funds rate werkt direct door in de internationale geldmarkttarieven. De CBCS heeft daarom besloten per 27 maart 2018 haar beleningsrente te verhogen van 1,50% naar 2,00%. Dit is de tweede verhoging sinds het historisch lage niveau van 1,00%, dat sinds 29 december 2008 van kracht was. De vorige verhoging vond plaats op 20 maart 2017.