Meer voorlichting over gevolgen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Kralendijk, -Per 25 mei 2018 wordt in de hele Europese Unie (EU) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geldt voor alle organisaties, groot, klein en ook voor bijvoorbeeld ZZP-ers die persoonsgevens verwerken. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijft de huidige privacywetgeving gelden, maar organisaties zullen wel de gevolgen merken van de nieuwe wetgeving in de EU. Daarom zal de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (de Commissie) de voorlichting over de gevolgen van de AVG intensiveren.

Vanaf de toepassing van de AVG zullen er vanaf 25 mei voor doorgifte of uitwisseling van persoonsgegevens met landen buiten de EU, waaronder ook Bonaire, Sint Eustatius en Saba strengere voorwaarden gelden. “Er zijn veel organisaties die gevoelige informatie verzamelen en uitwisselen met organisaties binnen de EU. Wij willen graag tijdig in kaart brengen welke gevolgen we hier op Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de toepassing van de AVG zullen ondervinden” zegt Roëlla Pourier, van het secretariaat van de Commissie.

Onze samenleving en economie zijn in de afgelopen jaren sterk gedigitaliseerd. De digitalisering kent vele positieve kanten, maar heeft ook keerzijden. Zo is er sprake van cybercrime, identiteitsfraude, datalekken en digitale economische delicten. Omdat het uitwisselen van digitale persoonsgegevens een hoog risico op fraude met zich meebrengt, heeft de EU het privacybeschermingsniveau verhoogd.

Daarbij geldt ook dat vanaf 25 mei alle landen waarmee de EU informatie uitwisselt een passend privacybeschermingsniveau moeten hebben. Met andere woorden: ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba moet een vergelijkbaar privacy regime bestaan naar de geldende regels van de AVG. De huidige privacywetgeving voorziet al in veel gevallen, maar aanvullende maatregelen zullen nodig zijn. Welke dat zijn wordt onderwerp van meerdere informatiesessies die de Commissie de komende maanden zal verzorgen.

Pourier: “Wij roepen organisatie op alle knelpunten die ervaren worden met de privacywetgeving te melden bij het secretariaat. Dan kunnen wij onze voorlichting beter afstemmen op de vragen die hierover zijn.” Wilt u melding maken van knelpunten die u ervaart op dit gebied of wilt u meer informatie over de nieuwe AVG in Europa? Neem dan contact op met het Roëlla Pourier van het secretariaat: ro************@ri***********.com, telefoon +599 7158392.