Contracten afgesloten voor levering dienstvoertuigen RCN

De Rijksdienst Caribisch Nederland heeft een aanbesteding uitgevoerd voor de levering van dienstvoertuigen op Bonaire Saba en Sint Eustatius.
Dit heeft geresulteerd in een contract met 3 leveranciers op Bonaire en 2 leverancier op de bovenwinden (Sint Maarten) voor het leveren op Saba en Sint Eustatius.
Op Bonaire zijn dit Akkermans, Auto City en Cicilia Motors geworden. En op Sint Maarten zijn contracten afgesloten met Motorworld /Caribbean auto Sint Maarten en Saint Martin Cars.

De contracten zijn afgesloten voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid om daarna 3 x 1 jaar te verlengen.
RCN zet zich in voor eerlijke concurrentie en transparantie en wil met het aangaan van deze contracten de lokale markt stimuleren.