2018 NRA workshop

Willemstad–Conform de huidige planning van de “Caribbean Financial Action Task Force” (CFATF) zal Curaçao in het jaar 2022, evenals dat gebeurde in het jaar 2011, worden geëvalueerd op de naleving van de 40 FATF aanbevelingen. Deze aanbevelingen betreffen de internationale normen om witwassen van geld, financiering van terrorisme en proliferatie van wapens tegen te gaan.
De FATF-aanbevelingen zijn in februari 2012 aangenomen en zijn voor het laatst in november 2017 gewijzigd. Eén van de belangrijkste gevolgen van de herziening is de nieuwe Aanbeveling 1. In deze aanbeveling wordt aangegeven dat elk land haar risico’s van witwassen van geld en terrorismefinanciering moet identificeren, beoordelen en begrijpen.
Om hieraan te kunnen voldoen dient Curaçao een nationale risicobeoordeling/“National Risk Assessment” (NRA) uit te voeren. De regering van Curaçao heeft op voorstel van de Minister van Financiën hiervoor bij landsbesluit een Stuurgroep en een Nationale Werkgroep ingesteld. De Stuurgroep zal in samenwerking met de Wereldbank deze week de eerste “NRA Assessment workshops” organiseren, waarbij gebruik zal worden gemaakt van een door de Wereldbank ontwikkelde “NRA Tool”. De Stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de CIWG en de FIU , geeft gedurende het NRA-proces ook leiding aan de Nationale Werkgroep en is verantwoordelijk voor de eindredactie van het NRA-rapport.

De Nationale Werkgroep is met name belast met het uitvoeren van de NRA en bestaat uit vertegenwoordigers van relevante instanties uit de publieke sector. Ter uitvoering van de verschillende onderdelen van de NRA Tool zijn er uit de Nationale Werkgroep ook sub-werkgroepen gevormd. Afhankelijk van het te behandelen onderwerp door een sub-werkgroep, maken ook participanten vanuit de private sector deel van deze groepen.

Medewerkers van de World Bank

De workshops van de Wereldbank vinden deze week plaats bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Tijdens deze workshops zullen de sub-werkgroepen aanvangen met het verzamelen van data over hun aandachtsgebied en zullen zij deze inbrengen voor verwerking in het NRA rapport. Deze dataverzameling zal gedurende het jaar worden voortgezet vanuit alle betrokken sectoren en diensten.
De workshops hebben onder andere als doelstelling de deelnemers kennis te laten maken met het risicoanalyse aspect en de relevante ontwikkelingen betreffende het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Tevens wordt beoogd dat de workshops zullen fungeren als een platform voor de gedachtewisseling over witwassen van gelden en terrorismefinanciering en dat deze workshops tegelijkertijd de coöperatie tussen de publieke en private sector ten aanzien van dezelfde twee eerdergenoemde risicogebieden zal faciliteren. Er wordt derhalve verwacht dat participanten zeer intensief met elkaar bezig zullen zijn om een goede start te geven aan het NRA proces. Ter voorbereiding van deze week is er reeds een gezamenlijke “pre-meeting” gehouden en zijn de verschillende sub-werkgroepen daarna onder coördinatie van de respectievelijke teamleiders bij elkaar gekomen voor onder andere een kennismakingsronde.
Wij vertrouwen er derhalve op dat het NRA proces zeer succesvol zal verlopen en de nodige inzicht zal geven ter verdere verbetering van de bestrijding van witwassen van geld en terrorisme financiering in Curaçao.

Minister van Financiën