Strategisch plan CBCS

Willemstad/Philipsburg – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft begin dit jaar het proces opgestart voor het formuleren van de strategie die de komende jaren richtinggevend zal zijn voor de Bank. Als eerste stap in dit proces hebben interviews plaatsgevonden met een kleine groep externe stakeholders om een eerste indruk te krijgen van de percepties over o.a. de dienstverlening en de rol van de Bank. Het resultaat hiervan, evenals de trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de te volgen strategische richting voor de CBCS zijn met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen besproken. Hierna zijn de sessies gestart met de managementlaag van de Bank waarbij de nieuwe visie, missie en kernwaarden voor de Bank zijn geformuleerd, als ook de strategische doelen voor de periode 2018 – 2020. In het kader van een meer transparante werkwijze is de concept-strategie onlangs aan zowel de medewerkers van de Bank als een grote groep externe stakeholders voorgelegd voor hun input welke meegenomen zal worden in de finale formulering van de strategie.
In de komende weken zal de geformuleerde strategie door de organisatie verder worden uitgewerkt tot concrete plannen waarmee de sectoren een bijdrage kunnen leveren aan een gestroomlijnd functioneren van de CBCS. Begin maart wordt het definitieve strategisch plan gepresenteerd aan de Raad van Commissarissen, waarna deze kan worden geïmplementeerd. Met deze nieuwe strategie wil de Bank een optimale bijdrage blijven leveren aan een gezonde financiële sector.