Sekretario di estado, Blokhuis ta bishita institushonnan di kuido den Hulanda Karibense i Colombia

Sekretario di estado, Paul Blokhuis (Salubridat, Bienestar i Deporte) (VWS), ta bishita Aruba, Boneiru, Kòrsou i Colombia di djamars 13 di febrüari te ku djamars 20 di febrüari. E ta sera konosí ku diferente institushonnan di kuido (pa hóben) riba e islanan i na Colombia. Asina e ta haña un mihó bista den e demanda di kuido i kalidat di esakinan, ku e habitantenan di Hulanda Karibense ta hasi uzo di dje.

Boneiru
Boneiru ta un ‘munisipio spesial’ (entidat públiko) di Hulanda. E kuido di salubridat i kuido pa hóben na Boneiru ta kai bou di responsabilidat di e sekretario di estado di VWS. P’esei denter di algun dia Blokhuis ta bishita e hospital, kas di kuido, akohida pa grandinan, kuido pa hóben i un institushon pa kuido mental. Tambe e lo bishita inisiativanan di kuido di un eskala chikí: un bibienda pa hóbennan ku problemanan di aktitut i un kas di akohida pa mucha muhénan ‘tiner’.

Durante di su bishita di trabou, Blokhuis lo sera konosí tambe ku e gobièrnu di Boneiru (diputadonan i miembronan di Konseho Insular). E lo hiba kombersashon ku nan tokante kuido pa hóben, akohida sosial, violensia doméstiko i deporte i movisi Sint Eustatius tambe ta ‘munisipionan spesial’ (entidatnan públiko) di Hulanda. E sekretario di estado lo bishita e islanan aki promé ku verano.

Aruba i Kòrsou
Aruba i Kòrsou ta paisnan independiente den Reino Hulandes. Esei kiermen ku nan mes ta responsabel pa kuido i nan tin nan mes sistema di kuido. Komo ku na Boneiru no por ofresé kuido médiko spesialisá, ta trasladá pashèntnan pa Aruba i Kòrsou pa kuido avansá i pa kuida mas avansá ta trasladánan nan pa Colombia. Tantu na Aruba komo Kòrsou, Blokhuis lo bishita hospitalnan ku tin di aber ku e pashèntnan aki. Banda di esaki e ta topa ku e gobernadornan di ámbos isla.

Colombia
Colombia tambe tin di aber ku basta pashènt di Hulanda Karibense ku mester di kuido médiko spesialisá hopi avansá. Blokhuis ta biaha di Bogotá pa Medellin i einan ta bishita hospitalnan i un sentro di investigashon médiko ku ta trata pashèntnan di Hulanda Karibense.