Zaak “Emerald”” voor de rechter op 6 en 7 februari op Sint Maarten

Het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten behandelt op 6 en 7 februari 2018 in totaal 7 zaken tegen eigenaren van eenmansbedrijven. Zij worden verdacht van het ontduiken van inkomsten- en omzetbelasting.

Deze verdenkingen zijn voortgekomen uit het onderzoek “Emerald”, een onderzoek van het TBO naar fraude en corruptie in de haven van Sint Maarten. Gebleken is dat aan de bedrijven die terecht staan in (met name) de jaren 2012-2016 voor ongeveer 8 miljoen dollar is betaald voor werkzaamheden die ten behoeve van de Haven zouden zijn verricht. Van deze betalingen hebben de bedrijven geen melding gedaan aan de belastingdienst en dat is strafbaar.

Volgens berekeningen van de belastingdienst van Sint Maarten is het land hierdoor meer dan 6 miljoen (Antilliaanse) guldens aan belastinginkomsten misgelopen. Daarbij komt dat uit het onderzoek sterke aanwijzingen naar voren zijn gekomen dat de werkzaamheden waarvoor de bedrijven door de haven zijn betaald, helemaal nooit zijn verricht. Uit onderzoek is gebleken dat er is gewerkt met valse facturen. Weliswaar worden de gedagvaarde eenmansbedrijven daar niet voor vervolgd, maar deze frauduleuze context maakt dat het hier niet om eenvoudige belastingontduiking gaat.

Tot de gedagvaarde verdachten behoren een lid van het Parlement van Sint Maarten en een politieambtenaar. Een groot gedeelte van de door de haven betaalde facturen betroffen schoon- en opruimwerkzaamheden. In de nasleep van orkaan Irma is het TBO gespitst op corruptie en signalen van fraude. Zoals bekend heeft de Nederlandse regering 7 miljoen euro ter beschikking gesteld ten behoeve van schoonmaakwerkzaamheden op Sint Maarten na Irma; die gelden worden verdeeld via de UNDP. Het OM wil met deze strafzaken ook een signaal afgeven dat fraude en corruptie daarmee niet getolereerd kan worden. In het onderzoek “Emerald” wordt de berechting van de hoofdverdachten, M.M., CEO van het havenbedrijf en O.A., eigenaar van het bedrijf dat de bewaking in de haven verzorgt, ondertussen voorbereid; in dat kader zijn en worden nu onder andere getuigen gehoord bij de Rechter-commissaris (RC).