Training voor schoolmanagement Caribisch Nederland

De PO-Raad, de Nederlandse sectororganisatie voor het primair onderwijs, is een partnerschap aangegaan met het bedrijf Training Professionals International (TPI). De PO-Raad vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van schoolbesturen in zowel het Europese als Caribische deel van Nederland. Doel van deze samenwerking is om coaching te bieden aan schooldirecteuren, adjunct-schooldirecteuren en potentiële management teamleden van de scholen op Sint Eustatius en Saba.

In 2011 initieerde de PO-Raad het project “Coaches in Caribisch Nederland” op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in Den Haag. Binnen dit dit project ondersteunen school- en bestuurscoaches de ontwikkeling van de Caribische schoolorganisaties. Dit is één van de afspraken die zijn vastgelegd in de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland. De Onderwijsagenda heeft als doel om het onderwijs in Caribisch Nederland naar hetzelfde kwaliteitsniveau te tillen als het onderwijs in Europees Nederland.

Training in twee delen
TPI vervult een dubbelrol in het opleidingsproject voor schoolmanagement. De eerste rol van TPI is het bieden van professionele één-op-één-coaching aan de schooldirecteuren. Deze coaching is gericht op de beste praktijken uit de 21e eeuw op het gebied van schoolmanagement en leiderschap, technieken om de betrokkenheid van leerkrachten te versterken, praktijken om de betrokkenheid van ouders te vergroten, kennis over hoe de normen voor personeelsverantwoording kunnen worden verbeterd en benaderingen voor het opbouwen van werkteams die op hoog niveau functioneren.

In de tweede plaats verzorgt TPI groepssessies met schooldirecteuren, adjunct-schooldirecteuren en potentiële leden van managementteams. De groepssessies zullen zich richten op het verbeteren van schoolfuncties en -processen, het verhogen van de betrokkenheid en steun van het team, effectieve communicatie, activiteiten die positief onderwijs stimuleren, ouder- en leerlingrelaties, tijdmanagement, technieken voor prioritering en methoden voor het implementeren van een coachingprogramma voor leraren binnen de eigen organisatie. TPI kent aan alle deelnemers wereldwijd twee erkende certificeringen toe: Management & Leadership en Coaching for High Performance.

 

Het project wordt geleid door Dr. Gittens, die senior onderwijsconsulent is. Zij verklaart: “TPI is zich ervan bewust dat continu leren van cruciaal belang is voor alle professionals. Mijn team en ik zijn zeer verheugd dat T.E.A.C.H. Institute, de onderwijsdivisie van TPI, betrokken mag zijn bij een programma dat zo’n meetbaar verschil zal maken in de manier waarop leerkrachten presteren.”

Deelnemers over het programma
Anton Hermans, directeur van de Saba Comprehensive School (SCS), benadrukt het volgende: “voortdurende professionele ontwikkeling is belangrijk voor alle leden van ons team. Daarom ziet het SCS-management deze mogelijkheid tot professionele ontwikkeling als een positieve manier om onze leiderschapsvaardigheden te versterken en onze carrières te verbeteren.”
Volgens Camelia Berkel, directrice van het Expertise Centre Education Care (ECE) in Sint Eustatius is “de voortdurende leiderschapstraining van onze managementmedewerkers van essentieel belang, omdat zij degenen zijn die de toon zetten voor het schoolklimaat voor de leerkrachten en leerlingen.”
Rhea Courtar, onderwijzeres & adjunct-directrice van de Golden Rock School voor primair onderwijs in Sint Eustatius, bevestigt het belang van dit programma: “omdat het leerkrachten in staat stelt om persoonlijk en als groep te groeien. Het stimuleert ons om innovatieve ideeën op te doen en te delen die direct ten goede komen aan onze scholen en onze gemeenschappen.”