EU-sancties

Willemstad/ Philipsburg – Wegens de aanhoudende verslechtering van de situatie in Venezuela heeft de Raad van de Europese Unie besloten 7 ambtsdragers met onmiddellijke ingang te onderwerpen aan beperkende maatregelen. Deze personen hebben de democratische beginselen en de rechtsstaat niet geĆ«erbiedigd en de mensenrechten geschonden. De maatregelen omvatten een reisverbod en bevriezing van tegoeden.
Naar aanleiding hiervan zijn er berichten in de lokale media verschenen als zou de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) beslag hebben laten leggen op Venezolaanse offshore rekeningen. Deze berichten zijn niet correct. De CBCS heeft recentelijk de sector geĆÆnformeerd over de EU-sancties in het kader van de bevriezing van tegoeden. De sancties zijn tevens gepubliceerd op de website van de CBCS: http://www.centralbank.cw/integrity-financial-sector .
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN