Aaanpassing tarieven elektriciteit en drinkwater per 1 januari 2018

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt per 1 januari 2018 de nieuwe maximumtarieven vast voor elektriciteit en voor drinkwater op Sint Eustatius. Het gaat om het vaste gebruikstarief en het variabele gebruikstarief dat STUCO vanaf 1 januari 2018 maximaal bij de consument in rekening mag brengen om de kosten te dekken van de productie en de levering van elektriciteit en drinkwater. Ook stelt de ACM het aansluit- en heraansluittarief opnieuw vast voor 2018.

De ACM heeft op grond van de Wet elektriciteit en drinkwater BES de taak om kostendekkende tarieven vast te stellen. Dat betekent dat de ACM heeft berekend wat het STUCO kost om elektriciteit en drinkwater te produceren en aan de consument te leveren.

Rekening houdend met de betaalbaarheid van elektriciteit en drinkwater voor met name kleine huishoudens, hebben de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat subsidie beschikbaar gesteld om het vaste gebruikstarief voor elektriciteit en voor drinkwater te verlagen.

Wijzigingen in tarieven
Op Sint Eustatius daalt het variabele gebruikstarief voor elektriciteit van 0,30 USD/kWh naar 0,28 USD/kWh, vanwege de ingebruikname van fase twee van het solar park. Het vaste gebruikstarief voor elektriciteit stijgt met 9% vanwege de gestegen kosten van STUCO voor de distributie van elektriciteit. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft subsidie beschikbaar gesteld om het vaste gebruikstarief voor de kleinste twee aansluitcapaciteiten op hetzelfde niveau te houden als in 2017.

Voor drinkwater stijgt het variabele gebruikstarief op Sint Eustatius van USD 7,70 naar USD 8,34 per kubieke meter drinkwater. Met subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijft het vaste gebruikstarief per 1 januari 2018 USD 6,85 per maand. De onderliggende kosten van het netwerk per aansluiting zijn gestegen. Dit komt omdat STUCO kosten heeft gemaakt (heeft geïnvesteerd) in de productie van drinkwater en omdat de kosten voor het onderhoud van het drinkwaternetwerk zijn toegenomen.

Wet elektriciteit en drinkwater BES
Op 1 juli 2016 is de Wet elektriciteit en drinkwater BES ingegaan. Er zijn vier soorten tarieven: het aansluittarief, het heraansluittarief (na afgesloten te zijn geweest), het vaste en het variabele gebruikstarief. De ACM heeft op 1 juli 2017 voor het eerst deze maximum tarieven vastgesteld voor Sint Eustatius.

Bijlage: tarievenoverzicht Sint Eustatius