Dr. E.D. Tromp met betrekking tot instellen hoger beroep door het OM

Via de media heeft Emsley Tromp vandaag vernomen dat het Openbaar Ministerie zich vooralsnog niet neerlegt bij de integrale vrijspraak van het Gerecht van 17 november jl. Naderhand is dit door het Openbaar Ministerie bevestigd. Gezien de inhoud van het zeer uitvoerig en goed gemotiveerde vonnis is dit besluit verrassend. Het is te betreuren dat de uitspraak van de rechter het Openbaar Ministerie niet tot enig hernieuwd inzicht heeft gebracht omtrent zijn eigen handelswijze. Een handelswijze die de afgelopen anderhalf jaar onherstelbare schade aan Tromps reputatie heeft toegebracht.

Tromp heeft in het verleden reeds meermalen opgemerkt dat hij de uitkomst van deze procedure vol vertrouwen tegemoet ziet. Gezien de uitspraak van het Gerecht is dit vertrouwen ook volstrekt gerechtvaardigd.