Herdenkingsmunt 150 jaar Nederlandse Rode Kruis

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten heeft ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het Nederlandse Rode Kruis een zilveren herdenkingsmunt van 5 gulden laten slaan.
In 1859 wordt bij het Italiaanse plaatsje Solferino een veldslag tussen het Franse leger onder Napoleon III en het Oostenrijkse leger uitgevochten. De Zwitserse bankier Henry Dunant is getuige van het gevecht. 40.000 mensen komen om het leven. Hij gaat de gewonden helpen. In zijn eentje is dit echter onbegonnen werk. Daarom roept hij de hulp in van de vrouwen in het dorp. Hij richtte met hen hulpposten in voor de gewonden van beide partijen.
Terug in Genève houdt de veldslag hem bezig. Hij schrijft een boek over wat hij gezien heeft: ‘Een herinnering aan Solferino’. In het boek doet hij 3 voorstellen: 1. Elk land moet vrijwillige hulpverenigingen oprichten die zijn uitgerust en opgeleid om gewonden op het slagveld te verzorgen. 2. Gewonden op het slagveld, het medische personeel en hun uitrusting moeten als neutraal worden beschouwd en moeten door een kenteken worden beschermd. 3. Met een internationaal verdrag moeten deze voorstellen worden bekrachtigd, en de bescherming moet zijn gewaarborgd van de gewonden en het medisch personeel dat hen verzorgt.
Bij een vergadering in 1863 van 16 Europese staten keuren vertegenwoordigers Dunants voorstel goed om verenigingen van vrijwillige hulpverleners op te richten. Zij spreken af om een rood kruis op een wit vlak als embleem te gebruiken.
De geboorte van het Internationale Rode Kruis is een feit. De afspraken worden in 1864 vastgelegd in de eerste Conventie van Genève. Hiermee is de basis gelegd voor het Humanitair Oorlogsrecht. Jean Henry Dunant krijgt in 1901 de Nobelprijs voor de Vrede.
In de jaren daarna worden in veel landen nationale Rode Kruis-verenigingen opgericht. Het Nederlandse Rode Kruis is in 1867 opgericht.1

Ook de landen Curaçao en Sint Maarten kennen een afdeling van het Rode Kruis. De afdeling op Curaçao is opgericht in 1931 en die van Sint Maarten in 1976. Beide afdelingen vallen onder het Nederlandse Rode Kruis.
In het ontwerp staat het rode kruis centraal. Boven en onder het logo is de tekst NEDERLANDSE RODE KRUIS en 150 JAAR geplaatst. Op de reflectie (voorgesteld door de lijnen om het logo heen) van het kruis zijn de 7 grondbeginselen van de organisatie weergegeven, te weten Menslievendheid, Onpartijdigheid, Neutraliteit, Onafhankelijkheid, Vrijwilligheid, Eenheid en Algemeenheid.
Overige specificaties:
Metaal: zilver 925/1000 Gewicht: 11.9 gr Diameter: 29 mm Kwaliteit: proof Nominale waarde: 5 gulden Aantal geslagen exemplaren: 400

De zilveren munten zijn verkrijgbaar bij de kasafdeling van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.