Bouwmaterialen en duurzame goederen voor Saba aangekomen

In de loop van vorige week en deze week zijn diverse bouwmaterialen op Saba aangekomen. De bouwmaterialen zijn bestemd voor reparatie aan huizen die ernstig beschadigd zijn door de orkanen Irma en Maria. De lading bestaat naast hout, metaal, zink en generatoren ook uit wasmachines, bedden en koelkasten. . Het bestuurscollege van het openbaar lichaam draagt zorg voor de distributie van de materialen

De bouwmaterialen zijn gesubsidieerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat verantwoordelijk is voor de noodhulp en wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Dit is in nauwe samenwerking tot stand gekomen met het Openbaar Lichaam van Saba.

Op vrijdag 17 november is de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)l begonnen met de distributie van duurzame goederen aan families die direct door de orkanen zijn getroffen.
Om personen en gezinnen, tegemoet te komen heeft SZW de criteria voor een minimum inkomen verhoogd tot anderhalf maal het minimumloon. De lijst van duurzame goederen is ook uitgebreid en bevat nu eetkamer sets, woonkamer sets, lakens en kussens voor de gezinnen die alles hebben verloren. Door deze aanpassing kunnen meer personen op Saba en Sint Eustatius voor noodhulp in aanmerking komen. Het aanvraagproces sluit op 31 december