Benoeming tijdelijke directie CBCS

WILLEMSTAD – Met het pensioen van de heer Romero op 17 november 2017 in het vooruitzicht, is de raad van commissarissen (de “RvC”) direct na haar benoeming in augustus gestart met de werving van twee directeuren ter vervulling van de vacante posities binnen de raad van bestuur (de “RvB”) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de “CBCS”).
Door tussenkomst van orkaan Irma heeft de RvC pas op 2 oktober 2017 de aanbeveling kunnen doen van op grond van het Bankstatuut voorgeschreven zes kandidaten (3 per vacature) ter vervulling van de twee vacante bestuursfuncties (Directeur Secretaris en Financieel Economisch Directeur). Gelet op de korte termijn is het de Landen niet gelukt om vóór 17 november 2017 twee nieuwe directeuren te benoemen.
Om te voorkomen dat de CBCS op enig moment stuurloos zal zijn heeft de RvC op 13 november besloten om mevrouw Leila Matroos-Lasten en de heer José Jardim tijdelijk te benoemen tot directeuren van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De periode van deze tijdelijke benoeming eindigt op het moment dat de landen in een definitieve vervulling van de functies voorzien.
Mw. Leila Matroos-Lasten is 43 jaar oud en is een registeraccountant. Mw. Matroos heeft verschillende directeursfuncties bekleed bij lokale gerenommeerde bedrijven. Mw. Matroos zal in de vacante functie van Directeur secretaris treden met ingang van 14 november. Deze functie werd voorheen door de heer Jerry Hasselmeyer vervuld.
De heer Jardim is 44 jaar oud en is econoom. De heer Jardim is gepromoveerd en is in het verleden (sector-)directeur geweest bij het ministerie van Financiën en heeft tevens de functie van minister van Financiën bekleed. De heer Jardim zal per 17 november in de op dat moment vacante functie van financieel economische directeur treden. Deze functie wordt thans officieel bekleed door de heer Romero.
De President a.i. van de CBCS, de heer Romero, zal vandaag het personeel van de CBCS informeren.

Willemstad, 14 november 2017 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN