Geen strafrechterlijk onderzoek tegen Van Putten

Het Openbaar Ministerie (OM) BES zal geen strafrechtelijk onderzoek instellen naar aanleiding van uitlatingen van de politicus van Sint Eustatius, Clyde van Putten, op 9 oktober 2017 op CuraƧao. Dit is besloten door de Hoofdofficier BES, Henry Hambeukers en inmiddels ook kenbaar gemaakt aan de ambtsopvolger van de aangever.

Het beleid van het Openbaar Ministerie bij politieke aangiften is dat uiterste terughoudendheid moet worden betracht. Niet alleen vanwege de stand van de jurisprudentie, maar ook indachtig het uitgangspunt dat wat in de politieke arena naar voren wordt gebracht, in diezelfde arena gepareerd moet worden. Het Openbaar Ministerie heeft dat uitgangspunt uitgewerkt in een interne instructie waarin de wegingsfactoren voor het beoordelen van een politieke aangifte zijn opgenomen. Vervolging zal slechts plaatsvinden in gevallen waarin een bedreiging van dien aard is dat de bedreigde er ernstig rekening mee moest houden dat de bedreiging zou worden uitgevoerd, of wanneer opruiende woorden daadwerkelijk oproer met grote maatschappelijke schade veroorzaakten. Daarvan is in deze casus geen sprake. Het Openbaar Ministerie ziet geen redenen om in dit geval van haar beleid af te wijken. Daarbij is ook van belang dat de omstandigheden rondom deze uitlating een ander beeld geven van de bedoeling van deze uitspraak dan in sommige media is weergegeven. En de wijze waarop Van Putten intussen afstand heeft genomen van deze uitspraak bevestigd dat nog eens. Hij noemt de uitspraak inmiddels verwerpelijk en geeft aan dat de uitspraak uit context is gehaald. Gegeven de kwalificatie die Van Putten zelf heeft gegeven en de gemaakte excuses zal een vervolging ten onrechte de aandacht vestigen op de uitlating die inmiddels achterhaald is. Het norm overschrijdende gedrag van Van Putten is maatschappelijk op een passende wijze ontvangen en is daarmee in perspectief geplaatst. Het Openbaar Ministerie betreurt de uitspraken van Van Putten. Een strafrechtelijke vervolging heeft geen toegevoegde waarde. Tegen de beslissing van het OM om niet tot vervolging over te gaan, kan op grond van artikel 15 Strafvordering worden geklaagd bij het Hof.