Brief eerste kamer definitief verankering BES eilanden

De Voorzitter van de 1ste Kamer, Mevr. Broekrs- Knol en
de demissionair Ex-Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, R.H.A. Plasterk,
Postbus 20017
2500 EA Den Haag
Nederland.

 

Bonaire, 31 oktober 2017

Betreft: Bezwaar tegen wetsvoorstel 34.702 Grondwettelijke annexatie door middel van verankering van de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

 

Geachte voorzitter Broekrs-Knol en leden van de 1ste kamer en demissionair ex-Minister Plasterk,

Hiermede teken ik bezwaar tegen uw kamer’s voorstel om op 31 oktober a.s. stemming te vragen om de tweede lezing af te ronden, definitief grondwettelijk annexeren en verankeren van Bonaire (en St Eustatius) in uw grondwet. Hierdoor zal uw kamer en uw kamerleden zonder enige humanitaire gevoelens hun Koninkrijk-genoten, de Bonerianen die op Bonaire (en dezelfde geld voor Sint Eustatius) leven, van hun recht op hun primaire mensenrecht op vrijheid en gelijkheid beroofd worden. Uw zogenaamd aanvaarden van het wetvoorstel en daarna grondwettelijk verankeren van ons eiland in uw staatsbestel zonder toestemming van ons volk , on-democratisch en eenzijdig tegen de democratische stem van ons volk in en door het schenden van ons fundamentele rechten. Uw positie en taak als mede-wetgever die onafhankelijk is en rekening dient te houden met wetstechnische aspekten en vooral de deugdelijkheid en samenhang met andere wetten en zeker het niet laten indruisen tegen hogere wetgeving is het nu uw verantwoordelijkheid om definitief de rechtstaat en democratie te waarborgen.

De argumenten die door de deminsionair minister Plasterk en alle leden tijdens de laatste debat naar voren zijn gebracht als alibi om de annexatie te formaliseren zijn kenmerkend en allen samen te groeperen onder machtmisbruik en typerend hardnekkige on-uitroeibaar VOC-mentaliteit van de Nederlandse politieke bestuurs-cultuur. U laat zien dat u edukatief zijn misleid en gemanipuleerd en dat u niet besef of niet op de hoogte zijn dat uw Koninkrijk-genoten, Bonaire (en St Eustatius) geen openbare lichamen of speciale gemeentes zijn , maar volwaardige volken. Met het recht als volk, om volkenrechterlijk, conform de dekolonisatie verdragen, medegetekend door Nederland als mede-oprichter van Verenigde Naties, het recht hebben om ons eigen emancipatie en ontwikkeling en ons eigen toekomst te aspireren met behoud van ons eigen taal, kultuur, tradities, normen en waarden en identiteit en zelf-bestuur. Dat is de basis dat zeker de Nederlandse bestuurder moet weten. Of weten de Nederlandse bestuurders niks van hun koloniale verleden, waarom zij verplichtingen hebben ten opzichte van hun gekoloniseerde volken? Weten de Nederlanse bestuurders niet waar al het Nederlands rijkdom vandaan komt? Dat Nederland van een onbelangrijk visserdorp door middel van piraterij, smokkellardij en slavenhandel, allen per wet, legaal, tot een van werelds rijkste landen zijn geworden, met het bloed, zweet en tranen van onze voorouders, uw gekoloniseerde volken? Of weet uw kamerleden niet dat de VOC de werelds grootste bedrijf aller tijden is, circa tien (10) keer groter dan Apple en Microsoft bijmekaar?

 

Dus u zult met zijn alleen zoals Plasterk, een potentiele nieuwe Nederlands held, het verwoorde, de primeur, vieren. Vieren dat u met zijn allen drie Caraibische volken vernederen door stemrecht hebben gegeven dat alle drie volken samen geen een-tiende (1/10) zetel en stem hebben in uw senaat dat 75 leden telt als spotternij van democratie. Natuurlijk rekening houdend dat uw nazaten het nooit door zullen hebben dat hun huidige bestuurders, niks minder zijn dan uw historische helden zoals Piet Heijn en andere kriminelen, roveraars die vandaag 31 oktober 2017 hun nederige menslievend Koninkrijk-genoten gevoelloos inpakken en systematisch uitroeien.

 

Tot slot geeft ons menselijk kader en emotioneel vermogen ons geen andere optie dan te proberen te begrijpen dat u met zijn allen als Nederlandse bestuurders gemist hebben met humanitaire waarden opgevoed en geschoold te zijn, en is deze wet in dezelfde categorie van racisme, waar onze gezamenlijk koloniale historie begon. Waar u uw eigen soortgenoten niet, maar de anders, donker gekleurden mensen tot “niet-mens” per wet heeft verklaard en dan tot slaaf gemaakt en verhandeld en nooit met dat verdefelijk mensenhandel wilde stoppen. En er is bijna helemaal niks aan toe te voegen dat uw racistisch indoctrinatie zich eindelijk weer uit in het grondwettelijk verankeren van racisme , uw exclusieve primeur en bijdrage aan humaniteit ,geinstitutionaliseerd apartheid, in het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Hoogachtend,

 

James Finies, voorzitter Stichting Nos Kier Boneiru Bek,