ZVK hervat medische uitzendingen verzekerden Sint Eustatius en Saba

In de nasleep van de orkanen Irma en Maria, is op Sint Eustatius en Saba een grote achterstand komen te ontstaan van verzekerden die voor medische behandeling of consult naar het buitenland hadden moeten reizen. Een combinatie van factoren, zoals onder anderen grote schade bij de vliegvelden van Sint Maarten/Saint Martin, schade bij het Sint Maarten Medical center (SMMC), Louis Constant Flemming Ziekenhuis, wegvallen van reguliere vluchten tussen de bovenwindse eilanden, is daar verantwoordelijk voor.

Het ZVK heeft in samenwerking met zorgaanbieders zoals het Fundashon Maridal, Horacio Oduber Hospitaal (Aruba), Instituto Medico San Nicolas (ImSan, Aruba) en het St. Elisabeth Hospitaal (Curaçao) ervoor gezorgd dat verzekerden van Sint Eustatius en Saba die acute zorg nodig hadden, deze op snelle en adequate wijze konden krijgen. Ook voor verzekerden die kritische langdurige zorg nodig hadden, zoals dialyse-patiënten van Sint Eustatius en Saba werden er de nodige voorzieningen getroffen, zodat deze zorg ook gegarandeerd kon blijven.

Inmiddels is de situatie enigszins gestabiliseerd. Na een grondige evaluatie van infrastructurele aspecten van de medische faciliteiten op Sint Maarten/Saint Martin en na breed overleg met zorgaanbieders op Sint Eustatius, Saba, Sint Maarten/Saint Martin, Guadeloupe, Aruba, Bonaire en Curacao, heeft het ZVK besloten om vanaf maandag 16 oktober medische uitzendingen vanuit Sint Eustatius en Saba te hervatten.

De achterstand in medische uitzending tracht het ZVK met de volgende werkwijze in te kunnen halen:
• Alle medische uitzendingen die tot en met vrijdag 14 oktober in het systeem van het ZVK stonden worden gesorteerd en in samenspraak met de behandelende huisarts naar bestemming voor consult/behandeling en urgentie geprioriteerd;
• Het ZVK zal persoonlijk contact opnemen met alle verzekerden die op de lijst staan om medisch uitgezonden te worden om hen van de datum en bestemming van medische uitzending te informeren;
• Verzekerden zullen per reguliere vlucht of met een chartervlucht naar hun bestemming voor medisch consult of behandeling vervoerd worden;
• Gezien het feit dat het momenteel technisch niet mogelijk is om daggeld vergoeding uit te keren, heeft het ZVK ervoor gezorgd dat alle verzekerden die naar Sint Maarten/Saint Martin en/of Bonaire medisch uitgezonden worden, logies met een maaltijdenplan (3 maaltijden per dag) aangeboden krijgen. In gevallen waar verzekerden op dezelfde dag naar hun eilanden terug reizen (dagbehandeling), zullen zij een gebalanceerde maaltijd aangeboden krijgen;

Het ZVK tracht op deze manier voor het eind van het jaar de achterstand in medische uitzendingen in te halen. Via de lokale media en andere communicatiekanalen zal het ZVK de verzekerden van Sint Eustatius en Saba continu op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom deze speciale situatie.

Verzekerden worden uitgenodigd om voor meer informatie contact op te nemen met het kantoor van het ZVK, op Saba: Clement Sorton Street (main building of Saba Roads), Telefoonnummer +599 416 3552. Op Sint Eustatius: , Cottageweg z/n, telefoonnummers +599 318 3379, +599 318 3381, +599 318 3375. Of e-mail: info@zorgverzekeringskantoor.nl. Bezoek onze website: www.zvkcn.nl