Renovatie CBCS Sint Maarten

De ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten, als vertegenwoordigers van de vermogensgerechtigden van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, als ook de overige ministers en de leden van het Parlement van Sint Maarten, hebben een rondleiding gekregen door het CBCS-kantoor op Sint Maarten dat momenteel wordt gerenoveerd.
Zoals bekend, is met de komst van de monetaire unie tussen Curaçao en Sint Maarten op 10 oktober 2010, bij Bankstatuut het filiaal te Sint Maarten ingesteld, dat belast is met de uitvoering van bij dat statuut benoemde taken. Mede op grond hiervan was het noodzakelijk en gewenst dat het bestaande gebouw dusdanig werd aangepast dat het benodigd aantal medewerkers adequaat hierin gehuisvest kan worden en het CBCS-filiaal hierdoor als een volwaardig kantoor kan fungeren.

Met de renovatie is de lobby aangepast en groter geworden. Op de eerste verdieping zijn kantoorruimtes gecreëerd, met vergaderruimtes en een kantine. Op de tweede verdieping is een directievloer gecreëerd voor de directie en ondersteunend personeel. Het gerenoveerd kantoor zal over adequate ruimte beschikken om een totaal van 17 medewerkers te huisvesten.

Naar verwachting zal het kantoor eind augustus worden opgeleverd. De renovatie is verricht door Betonbouw Caribbean Construction en diverse onderaannemers. Met de complete renovatie is een budget van NAf. 12.7 miljoen gemoeid. Het nieuwe kantoor zal een maand na oplevering in gebruik worden genomen.