OLB en SZW samen dichtbij en voor de burger

Gezamenlijke spreekuren in de bario’s door medewerkers van het Openbaar Lichaam Bonaire en het Rijk brengt het loket vanaf 27 juni dichter bij de burger. De pilot gaat van start in Rincon.

 

Het gaat om de loketten van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning  en Arbeidsbemiddeling (MOA) van het OLB en van de afdeling Onderstand van de RCN- Unit Sociale Zaken Werkgelegenheid (SZW). MOA en SZW willen samenwerken om alle inwoners van Bonaire te bereiken en hen de ondersteuning te bieden die nodig is om een aanvraag in te dienen.

 

De spreekuren zijn bedoeld om de afstand voor burgers fysiek te verkleinen en de drempel tot hulp te verlagen. Ook voorkomt het dat burgers naar verschillende loketten moeten.

 

MOA  behandelt  tijdens het spreekuur aanvragen  voor maatschappelijke ondersteuning , bijvoorbeeld in de vorm van water, elektriciteit, schoolbenodigdheden en kinderopvang.. Daarnaast kan MOA helpen op het vlak van arbeidsinschakeling. Zo kan men zich inschrijven als werkzoekende en wordt er direct bemiddeld  naar een beschikbare vacature waar mogelijk.

SZW kan vragen, aanvragen en wijzigingen behandelen voor algemene- en bijzondere onderstand (dit is voor personen met een inkomen onder het wettelijk minimum loon van $820 per maand). Maar ook pensioengerechtigden  kunnen op het spreekuur terecht voor aanvragen en wijzigingen met betrekking tot de AOV-uitkering.

 

Het OLB en RCN- Unit SZW zijn samen verantwoordelijk voor ondersteuning aan kwetsbare burgers.. Dit extra spreekuur wijst burgers in Rincon welk gebruik men kan maken van de faciliteiten die er (wettelijk) bestaan.

 

Afhankelijk van de uitkomsten van deze pilot zullen MOA en SZW  overleggen of de mogelijkheid bestaat om ook gezamenlijke spreekuren in te zetten in andere bario’s. Uiteraard  kunnen alle burgers ook gewoon gebruik blijven maken van de reguliere spreekuren in het Centrumgebied.

 

Deze belangrijke samenwerking op lokaal niveau wordt van harte toegejuicht door Gedeputeerde Nina den Heyer en Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella. Ze zijn aanwezig  op dinsdag 27 juni van 9 tot 10 uur  om het spreekuur met een feestelijke kick-off te openen. Alle geïnteresseerden zijn welkom om tijdens deze ochtend aanwezig te zijn in het Hulpbestuurskantoor aan de Kaya Miguel Pourier.