Ta den man di Rei

Hulanda no por codicia asiento den Konseho di Seguridat di Nashonan Uni, mientras ku e ta nenga di kumpli ku obligashonan di e karta di Nashonan Uni.

 

Ku e petishon aki, ami, James Finies, un humilde Boneriano ta pidi Rei pa tuma un desishon ku por finalisa e dekolonisashon di e islanan di e ex- Antias Hulandes.

 

Rei lo disidi en efekto , ku lo prevalese e derecho supremo di Nashonan Uni di un “ful grado di propio-gobernashon”, ku ta e öbhetivo I proposito”di e Kapitulo XI I konsekwentemente di e karta di Nashonan Uni. E gobiernu Hulandes no por codicia un asiento den Konseho di Seguridat di Nashonan Uni, e maximo I mas prestigioso puesto riba plataforma mundial, I na mes momento ta trata e karta ku desprecio. No tin otro opshonan rekonose pa Nashonan Uni pa e islanan aki. E uniko opshon rekonose ta di un “full grado di propio-gobernashon” . Ankramentu, di islanan BES, Hulanda Caribense, ets , ets no ta mandato di Nashonan Uni.

 

Ku e simpel preguntanan aki, rei lo disidi ku nos ta kumpli ku e obhetivonan di Kapitulo XI I segura “un full grado di propio-gobernashon” pa kada isla. Kualke otro aserkamentu lo ta un desenco den anarkia I nos ta sigur ku rei nunka lo promove esey.  Pa Sint Maarten esaki lo nifika final di diskushon riba e  kamber di integridat, pa Korsow ta final di involvimentu di gobernado den e proseso di formashon I pa Aruba final di supervishon finansiero. Pa Boneiru I Statia, suspenshon di e proseso di ankramentu I pa tur isla desaparisashon di Gobernado komo instituto gobernamental, I deklarashon ku artikulonan 43, 44, 50 I 51 di Statuut di reino no aplikabel mas o vigente pasobra nan ta den konflikto ku un “ful grado di propio-gobernashon”.

 

Por ultimo, e artikulo 103 di Nashonan Uni ta garantisa ku e “full grado di propio-gobernashon”lo keda intakto. Kualke ley, akuerdo, protokol, ets, ku ta den konflikto o ta e pugna ku e derecho aki, tin ku somete su mes I no por tin ningun aplikashon!

 

 

James Finies, Nos Ke Boneiru Bek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top