Storing op mobiele telefoons vanuit Venezuela

Wanneer u last heeft van traag mobiel internet of plotseling afgebroken gesprekken, dan ben u vermoedelijk geneigd te klagen over uw aanbieder van mobiele telefonie. Toch kan de operator er niet altijd iets aan doen. In dit nieuwsbericht legt Agentschap Telecom uit waardoor dat zou kunnen komen.

 

Radiotoepassingen maken gebruik van een natuurkundig fenomeen en daarom gedragen  radiosignalen zich niet altijd voorspelbaar. Weersomstandigheden, gebouwen, het landschap en straling van de zon hebben allemaal invloed op de manier waarop radiosignalen zich voortplanten.

 

Op Bonaire, maar ook op Aruba en Curaçao, hebben de mobiele telefonienetwerken met extreem mooi weer last van signalen vanuit Venezuela. De zendmasten aan de kust van Venezuela staan op een bergketen en staan dus relatief hoog. Dat op zich is al een ongunstig gegeven voor buurlanden. Als er vervolgens ook nog bepaalde combinaties van temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid optreden, dan kunnen de radiosignalen zich over veel grotere afstanden verplaatsen dan onder normale omstandigheden.

 

Wetenschappers noemen dit verschijnsel “ducting”. In plaats van uit te sterven, weerkaatsen de radiogolven dan tussen luchtlagen en soms ook de zee, waardoor de energie als het ware gebundeld blijft. Soms komen de signalen tot wel vijf keer zo ver. De afstand Venezuela – Bonaire van ongeveer 100 kilometer kan dan gemakkelijk overbrugd worden.

 

Dit alles heeft tot gevolg dat de operators op de Benedenwindse eilanden onder die omstandigheden moeite hebben de kwaliteit van de lokale verbindingen op het gewenste niveau te houden.

 

Agentschap Telecom tracht, in nauwe samenwerking met Bureau Telecommunicatie en Post op Curaçao en de Venezolaanse regulator Conatel, de mobiele operators in Venezuela te bewegen aanpassingen te doen aan de netwerken. Gezien de politieke en economische situatie in Venezuela verlopen deze onderhandelingen moeizaam.

 

Op lokaal niveau onderzoekt Agentschap Telecom de mogelijkheden met operators om netwerken gebruik te laten maken van andere frequentiebanden, waarin minder storing optreedt. Dit vergt echter tijd. Totdat dergelijke oplossingen gerealiseerd zijn, vraagt dit probleem om uw geduld en begrip.

 

Als u wilt nagaan of ducting condities mogelijk aan de orde zijn, dan kunt u op deze website een voorspelling vinden www.dxinfocentre.com/tropo_car.html

 

Agentschap Telecom is de toezichthouder op de telecommunicatievoorzieningen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba