Informatiebijeenkomsten subsidieregeling “Kansen voor alle kinderen” succesvol

Vorige week zijn de maatschappelijke organisaties op Saba, Bonaire en Sint Eustatius tijdens informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de nieuwe subsidieregeling “Kansen voor alle kinderen”. Vanaf 2017 tot en met 2021 wordt er 1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Met als doel om alle kinderen tussen 0 en 17 jaar die in armoede opgroeien op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kansen te geven om ook te participeren. De bijeenkomsten zijn goed bezocht en er zijn veel vragen gesteld.

Bijeenkomst Saba

Tijdens de bijeenkomst spraken ook de gedeputeerden van de eilanden. De gedeputeerde van Bonaire, Nina den Heyer was blij een volle zaal te zien met allemaal mensen die hart hebben voor de kinderen. In haar boodschap sprak zij uit hoe belangrijk het is om samen te werken om zoveel mogelijk kinderen te bereiken die het nodig hebben. Gedeputeerde Rolando Wilson van Saba sprak de maatschappelijke organisaties toe en heeft benadrukt dat het voor Saba belangrijk is om de juiste prioriteiten te stellen en zoveel mogelijk met elkaar samen te werken om de doelgroep te kunnen helpen. Perla Duinkerk sprak namens gedeputeerde Derrick Simmons en zei dat St. Eustatius blij is met de extra middelen ”In het kader van Rechten van het kind is het belangrijk dat ieder kind kan meedoen. Dit biedt Statia de kans nu deze groep kinderen te helpen”.

Gedeputeerde Bonaire

De verdeling van het miljoen is jaarlijks € 550.000 voor Bonaire, € 250.000 voor Sint Eustatius en € 200.000 voor Saba. Deze verdeling is als volgt bepaald: de helft van de 1 miljoen euro is gelijk over de eilanden verdeeld, de rest naar verhouding tot het aantal kinderen.

 

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Organisaties kunnen meerdere aanvragen indienen; het totaalbedrag van die aanvragen tezamen mag maximaal € 100.000 zijn.

Bijeenkomst kansen voor alle kinderen

Aanvragen kunnen via het e-mailadres kansenvoorallekinderenCN@minszw.nl van 29 mei 2017 9.00 uur lokale tijd tot en met 12 juni 2017 17.00 uur lokale tijd worden ingediend en worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst, mits deze compleet zijn. Aanvragen die buiten dit tijdvak worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen. Let op: dat betekent dat het ook niet mogelijk is om vóór 29 mei 9.00 uur in te dienen! Het hiervoor bestemde aanvraagformulier kan men downloaden via www.rijksdienstcn/socialezakenenwerkgelegenheid.