Twijfel bij versnelde invorderingsactie erfpachtcanon OLB

In de media verschijnen berichten dat de lokale overheid van Bonaire de duimschroeven gaat aandraaien bij huiseigenaren, die een betalingsachterstand van de erfpachtcanon hebben.

Onduidelijk is of OLB dit ook gaat doen in gevallen waarin erfpachters eerder hebben geweigerd om een omstreden verhoging van de erfpachtcanon te betalen, maar wel keurig het oude bedrag blijven voldoen. Als ook deze gevallen worden aangepakt, dan is dat niet terecht en kan Unkobon de mensen helpen.

Hoe zit het precies? Sinds 2011 is voor de meeste erfpachters de canon flink verhoogd. In veel gevallen was deze verhoging juridisch onterecht en is die verhoging -na ingrijpen van Unkobon- weer teruggedraaid door de overheid. So far, so good.

In een groot aantal andere gevallen is het nog uiterst twijfelachtig en omstreden of de overheid de verhoging wel mocht doorvoeren volgens wet en recht. Voor die twijfelgevallen heeft de lokale overheid de verhoging niet teruggedraaid. Unkobon heeft in 2015 en 2016 in gesprekken en per brief het bestuurscollege voorgesteld om dan samen naar de rechter te gaan en die duidelijkheid te gaan vragen.

Het moet toch 100% duidelijk zijn of de overheid haar burgers volgens wet en recht een verhoging op mag leggen of niet? Ondanks aandringen -zelfs ook van de Nationale Ombudsman- gaat het Bestuurscollege daar tot op heden niet op in. Sterker nog, ze laten helemaal niets meer van zich horen over deze kwestie.

Veel erfpachters met die twijfelgevallen hebben, op advies van Unkobon en van advocaten, de omstreden verhoging niet betaald en zijn de oude erfpachtbedragen blijven betalen. Dit is een correcte handelwijze in afwachting van een oplossing bij zo’n geschil.

En dan komt het OLB nu ineens met een versnelde invorderingsactie erfpacht? De vraag is wat het OLB met die versnelde invordering beoogt. Gaat het alleen om het aanpakken van ‘gewone’ wanbetalers? Of gaat ze ook die omstreden canonverhogingen in individuele gevallen afdwingen, in plaats van samen met Unkobon tot een goede oplossing te komen in deze kwestie voor de hele groep burgers van Bonaire die het betreft?

Unkobon wil vooralsnog niet geloven dat het BC zich gaat bedienen van zo’n ‘achterdeur’-benadering. Unkobon hoopt dat het OLB alsnog contact opneemt om het nu al jaren slepende geschil over de erfpachtverhogingen eens en voor altijd op te lossen….maar dan via de voordeur en met open vizier.