5.318 verkeersboetes verwerkt door OM in 2016

Het Openbaar Ministerie (OM) St. Maarten heeft in 2016 hoog ingezet op de verkeersveiligheid en heeft 5.318 boetes verwerkt voor verkeersovertredingen en overtredingen op het water. Deze boetes zijn uitgeschreven door het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) en de Kustwacht. In vergelijking met 2015 is dat een stijging van 42 procent van het totaal uitgeschreven boetes. Van de 5.318 boetes zijn er 3.759 voor de rechter gebracht. Dit is een stijging van 894 (31 procent). De overige transacties zijn niet voor de rechter gebracht, omdat ze vóór de zittingsdatum zijn betaald door de overtreders.

De top 5 van de meest uitgeschreven boetes betreft de volgende overtredingen: – Rijden zonder gordel (1.111) – Rijden zonder rijbewijs (955)/Rijbewijs niet aantonen (604) – Onverzekerd rijden (667) – Bellen (646) – Belasting niet (tijdig) betaald (567)

Ook voor 2017 geldt dat KPSM samen met het Openbaar Ministerie inzetten op meer verkeersveiligheid. Zo zullen er meer controles plaatsvinden met het accent op: – Onverzekerd rijden; – Getinte autoruiten; – Rijden zonder rijbewijs; – Naleving afspraken met betrekking tot betontrucks;

Per kwartaal zal een multidisciplinaire integrale controle gedaan worden. Daarnaast zullen er in samenwerking met de Gendarmerie verkeerscontroles aan de grens plaats gaan vinden.