Mr. Amalin Flanegin brengt bezoek aan het Hof

Op donderdag 18 januari 2023 bracht mevrouw mr. Amalin Flanegin, in haar
hoedanigheid als Procureur-Generaal van Aruba, een beleefdheidsvisite aan de President van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius
en Saba, de heer mr. Mauritsz de Kort. Mevrouw mr. Amalin Flanegin was op bezoek op Curaçao
om deel te nemen aan de JVO-overleggen. Gedurende deze beleefdheidsvisite werden diverse
kwesties besproken die het Hof en het Openbaar Ministerie van Aruba aangaan. Op de foto zijn
dhr. mr. Mauritsz de Kort (President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie) en mw. mr.
Amalin Flanegin (Procureur-Generaal van Aruba) te zien.