CBCS Conferentie: Building Value with Emerging Technologies

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — Op 2 december 2021 organiseert de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) de CBCS Conferentie: Building Value with Emerging Technologies (Waardetoevoeging via opkomende technologieën) in het Simpson Bay Resort in Sint Maarten. Tijdens dit evenement zullen verschillende gerenommeerde sprekers, zoals de heer
Olivier Rikken (partner en oprichter van Emerging Horizons), de heer Rik Willard (oprichter en Managing Director bij Agentic) en de heer Errol Cova (Hoofd van de afdeling Expert Supervision en voorzitter van het Innovatieplatform van de CBCS) inzichten geven in blockchain en andere opkomende technologieën. Ontdek hoe de toepassing van deze
technologieën in de financiële dienstverlening en de horeca, in combinatie met het flexibele regelgevingskader, kan bijdragen aan een meer dynamische economie.
Programma
Mw. Raquel Lo Fo Wong, directeur van het CBCS-kantoor in Sint Maarten, zal de conferentie inleiden, gevolgd door een toespraak van de minister van Financiën van Sint Maarten, de heer Ardwell Irion.
De eerste spreker, Olivier Rikken, zal het publiek een uitgebreid overzicht geven van de opkomende technologieën zoals blockchain en andere gedecentraliseerde autonome technologieën. Vervolgens zal Rik Willard de praktische toepassingen daarvan in de financiële dienstverlening en de horeca toelichten. Tot slot zal Errol Cova vanuit regelgevend perspectief
de juridische mogelijkheden voor de toepassing van deze technologieën binnen de jurisdictie van Sint Maarten toelichten. De presentaties zullen worden gevolgd door een paneldiscussie onder leiding van Rolando Tobias.
Deze conferentie wordt in persoon gehouden en staat open voor het publiek. Om te voldoen aan de sociale distantiëringsmaatregelen volgens de toepasselijke Covid-19-regels voor december 2021, zijn de beschikbare plaatsen beperkt. Om verzekerd te zijn van uw deelname, wordt u
daarom aangeraden uw ticket(s) zo vroeg mogelijk online te kopen
(https://caribbeanticketshop.com/events/building-value-with-emerging-technologies-02-12-2021)