Wetsvoorstel Uitbreiding Schadefonds Geweldsmisdrijven naar Caribisch Nederland aangenomen

De Eerste Kamer in Den Haag heeft op dinsdag 5 maart het wetsvoorstel aangenomen waarin wordt geregeld dat de Wet schadefonds geweldsmisdrijven van toepassing wordt op Caribisch Nederland. Dit is een mooie eerste stap in het verbeteren van de positie van slachtoffers in Caribisch Nederland.

Vanaf 1 april 2019 komen slachtoffers van geweldsmisdrijven, gepleegd op Bonaire, Sint Eustatius of Saba, in aanmerking voor een eenmalige uitkering van het Schadefonds. De uitbreiding geldt voor misdrijven gepleegd op of na 1 januari 2017.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan:

• slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben of hebben gehad;
• nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict;
• naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf ernstige en blijvende lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben.

Met de uitkering erkent het Schadefonds namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat hun is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet recht aan slachtoffers en hun naasten.

De aanvragen kunnen vanaf 1 april digitaal via Bureau Slachtofferhulp worden ingediend.

Voor meer informatie over het Schadefonds kunt u kijken op www.schadefondsCN.com.