Aan de Minister van Koninkrijkrelaties, Mevr. Kajsa Ollongren

Aan de Minister van Koninkrijkrelaties, Mevr. Kajsa Ollongren,
Postbus 20018
2500 EA Den Haag, Nederland.

Bonaire, 20 maart 2018

Betreft: Bezwaar tegen uw Oproep voor het raadgevend referendum op woensdag 21 maart 2018

Geachte Minister,

U roept de bevolking van Bonaire (en Sint Eustatius) om middels een stempas om op woensdag 21 maart voor een 1ste raadgevend referendum op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 te gaan stemmen.

Ten eerste wil ik middels deze u als nieuwe minister van Koninkrijk Relaties vriendelijk verzoeken om nota te nemen van mijn diverse vorige brieven waarin ik Uw kamer en regering erop atenderen dat uw dictatoriale koers het eenzijdig annexeren, inlijven en verankeren in uw Grondwet van de ilegale status van de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius tegen uw eigen geakoordeerde verdragen en de internationale wetgeving indruist. Uw staastsecretaris van Koninkrijk Relaties dhr. Knops heeft recentelijk tijdens zijn bezoek aan Bonaire, publiekelijk aan mij verkondigd dat hij niets weet over ons gezamenlijk koloniale verleden en verdragen en mensenrechten. Deze illegaliteit schijnt hem ook niet te interesseren, gezien zijn recente internationale blunder in Sint Eustatius, officieel door uw Kabinet en parlament , uw schijn-wettelijke ondemocatisch-koloniale ingreep, en imponeren van koloniaal gezag. Hypocresie ten hoogste, waar Nederland als mede-oprichter van de VN, internationaal prominent profileer als filantropisch land, en zelfs, zichzelf in de veiligheidsraad van de VN heeft gewerkt, en aan de andere kant, zijn eigen mede-koninkrijk-genoten mensenrechten aan het schenden zijn.

De bevolkingen van Bonaire hebben op 18 december 2015 en Sint Eustatius op 17 december 2014 respectievelijk middels referendum deze illegale status afgewezen en onze eigen legitime democratisch gekozen volksvertegenwoordigers hebben in onze eilandsraden de resultaten als legale democratische beslissing geratificeerd. Uw regering negeer onze referendum, het stem van ons volk en forceer en regeer onze volken in een status dat ze formeel en legaal hebben afgewezen en imponeer deze door middel van uw economische, militaire en politionele macht. Dit is ondemocratisch en funest voor de inherente fundamentele vrijheden van onze volken om zichzelf te besturen.

Nu bent u van plan als nieuwe minister om op deze illegaliteit, in deze kwalijkriekend moeras van misdaad tegen onze volken en de mensheid, verder op te bouwen door middel van verder schenden van een volgende andere fundament van democratie en de rechtstaat ; het ontastbare recht van het mens, het recht op respect en eerbieding van prive, familie en gezinsleven, zijn woning en correspondentie. U zal wel moeten weten dat deze wet uw regering expliciet verbied om inmenging van enig openbaar gezag, dus om wij,burgers, vrij te laten in het uitoefenen van ons recht. Uw vraag en referendum is dan bij voorbaat onrechtmatig omdat dominante menserechten onschendbaar zijn en zelfs met toestemming (uw onrechtmatige referendum) een schennis van ons mensrecht blijft.

Nu begrijpen en voelen wij overnieuw mee het pijn en leed van onze voorouders, hoe uw parlement samenzweerden en onmenselijke wetten tegen hun beraamden, uw legale kapersbrieven, uw legale militaire toestemming en acties tegen onze voorouders, volgens uw wet verklaard als niet-mens, als handelgoed, uw verderfelijke mensenhandel. Zo simpel lijkt het voor uw regering, allemaal volgens uw wetten, naar uw eer en geweten, het onmenselijke.

Tenslotte teken ik bezwaar tegen uw onrechtmatige poging, uw illegale referendum om illegaliteit te legaliseren, met of zonder toestemming van mij en alle andere bewoners van Bonaire en Sint Eustatius, die deze rechten toebehoren, blijven deze rechten onschendbare mensenrechten.

Hoogachtend, James Finies, burger van Bonaire