Minister Schouten investeert in sociale werkplaats en dienstverlening Sint Eustatius


Minister Carola Schouten zegt tijdens haar bezoek aan Sint Eustatius toe om structureel te gaan werken aan meer kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen en om de dienstverlening rondom armoede en schulden te versterken.
Armoedeproblematiek aanpakken en de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen, zijn twee van de kerntaken van minister Schouten. Tijdens haar eerste bezoek op Sint Eustatius als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen onderneemt zij dan ook direct actie. Ze zegt, op verzoek van regeringscommissaris Alida Francis,
toe om extra te investeren in de baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met het openbaar lichaam wordt er een pilot gestart om een eerste sociale werkplaats op het eiland te openen.
Minister Schouten: “Nog te veel mensen staan onterecht langs de kant vanwege een arbeidsbeperking, terwijl zij grote waarde willen en kunnen toevoegen op de arbeidsmarkt. Daarom gaan we met de pilot mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt de kans geven om naar vermogen mee te doen.”
Dienstverlening versterken
Tijdens de gesprekken met de Eilandsraad, de vertegenwoordiger van de Centraal Dialoog Sint Eustatius en gesprekken met inwoners tijdens de bezoeken aan de buitenschoolse opvang en de New Challenges Foundation, kwam ook de armoedeproblematiek op het eiland veelvuldig ter sprake. Minister Schouten zet stappen om de lokale dienstverlening daarop te versterken. Zo komt er budget voor beroepsgerichte opleidingstrajecten voor twee medewerkers van het openbaar lichaam voor professionele begeleiding van mensen die in armoede leven. Ook
kunnen zij werken aan preventie rondom schulden.
Ook bood de minister de Centraal Dialoog Sint Eustatius, waarin lokale overheid en sociale partners verenigd zijn, aan om extra ondersteuning te bieden waar nodig.
“Het aantal mensen dat in armoede leeft is hier schrikbarend hoog. Dat vraagt een gedegen en bovenal gezamenlijke aanpak. Daarbij is het belangrijk dat landelijk en lokaal bestuur elkaar versterken. De wensen hiervoor vanuit de Centraal Dialoog bespreken we op korte termijn.”
Minister Schouten maakt later deze week, na afronding van haar werkbezoek aan heel Caribisch Nederland, bekend welke verdere investeringen er op korte termijn worden gedaan op de eilanden.