DCNA ONDERSTEUNT COMMUNICATIE PERSONEEL VAN NATUURBEHEERORGANISATIES VIA SOCIAL MEDIA WORKSHOP

dcna-zoom.png

Partisipantenan di e organisashonnan miembro di DCNA na e tayer via internèt durante e tayer virtual - Aruba National Parks Foundation, STINAPA Bonaire, CARMABI Curaçao, STENAPA St. Eustatius, Saba Conservation Foundation i Sint Maarten Nature Foundation.

In opdracht van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), heeft Evita Sanches van MPOWR een online social media-workshop opgezet om ondersteuning te bieden aan de natuurbeheerorganisaties van het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk bij hun communicatiestrategieën. De workshop is afgelopen vrijdag 23 oktober van start gegaan.

Communicatie over natuurbehoud en beheer kan een uitdagende taak zijn, omdat de staat en trends van de ecosystemen binnen de beschermde gebieden en regelgeving niet altijd de meest aantrekkelijke informatie is voor het breder publiek. Om effectief te communiceren, moet men rekening houden met de doelgroep en natuurlijk met de relevantie van het onderwerp. De vraag blijft: hoe communiceren we effectief dat de natuur en onze afhankelijkheid ervan volledig met elkaar verweven zijn?

Het gebruik van social media kanalen zoals Facebook en Instagram is een effectief communicatiemiddel dat door de natuurbeheerorganisaties wordt gebruikt om hun dagelijkse activiteiten aan de gemeenschap te tonen en met volgers in contact te komen. Bovendien ondersteunt het bij het betrekken van de gemeenschap, het stimuleren van een gevoel van eigendom en verantwoordelijkheid, wat natuurbehoud bevordert. Door COVID-19 staan de natuurbeheerorganisaties voor nieuwe uitdagingen zoals het communiceren over de aangepaste parkregels (zoals “social distancing” op hiking tours en op kantoren). Een grotere online aanwezigheid, vooral via social media, helpt bij het informeren van het publiek dat de natuurbeheeractiviteiten niet zijn gestopt ondanks de grote gevolgen van de pandemie.

“Effectieve online communicatie, vooral op sociale media, is tegenwoordig ontzettend belangrijk voor de natuurbeheerorganisaties om ervoor te zorgen dat de eilandbewoners en bezoekers niet alleen worden geïnformeerd, maar ook geïnspireerd en begrip krijgen voor natuurbehoudsactiviteiten, regels en voorschriften. Bovendien is social media een waardevol educatief hulpmiddel om het bewustzijn te vergroten over het belang van onze unieke en kwetsbare natuur voor het sociale en economische welzijn van onze eilanden en de bedreigingen van de natuur aan te pakken. ”- Tineke van Bussel- Research Communication Liaison, DCNA

Een van de kerntaken van DCNA is het stimuleren en faciliteren van capaciteitsopbouw, kennisuitwisseling, training en samenwerking. Via deze workshop zullen de communicatiemedewerkers meer leren over Facebook & Instagram Marketing. Na de training hebben de deelnemers de kennis en middelen om social media effectiever te gebruiken en naamsbekendheid en betrokkenheid te vergroten.

” Educatie door middel van communicatie over het belang van gezonde ecosystemen speelt een uiterst cruciale rol bij natuurbehoud in 2020. De social media workshop is erg nuttig voor mij doordat ik nieuwe vaardigheden leer om de betrokkenheid op social media op een efficiëntere manier te vergroten. ” Rissa Rampersad, Education & Communications Officer, Saba Conservation Foundation

scroll to top