Schoolleiders en –personeel in CN willen meer invloed op eigen arbeidsvoorwaarden

Op 23 en 25 oktober spraken vertegenwoordigers van de schoolbesturen, -directies en -personeel op respectievelijk Bonaire en St. Eustatius tijdens een conferentie over de cao-vorming, de inhoud van de cao en medezeggenschap. Op Bonaire was ook de onderwijsvakbond Simabo aanwezig. Uit de conferentie kwamen verbeterpunten naar voren, die vooral moeten leiden tot meer zeggenschap van de lokale scholen over de eigen arbeidsvoorwaarden.

De OCW-ministers Van Engelshoven en Slob willen bereiken dat de onderwijsinstellingen in Caribisch Nederland zelf hun zaken kunnen regelen en dat het ministerie hen waar nodig ondersteunt. Met de scholen in CN willen zij een besluit nemen over de verbetering van het arbeidsvoorwaardenoverleg en de arbeidsvoorwaarden.

De conferentie, getiteld Arbeidsvoorwaarden onderwijs: wie is aan zet? is de eerste stap die wordt gezet om dit voor elkaar te krijgen. Onderwerpen waar men meer invloed op wil kunnen uitoefenen zijn onder meer seniorenbeleid, arbeidstijd, professionalisering, beperking van de werkdruk en bindingstoelage.
Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat er meer moet worden samengewerkt om invloed te kunnen uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden.

Medezeggenschap
In 2014 is medezeggenschap in het Caribisch Nederlandse onderwijs in een lichte vorm ingevoerd. Tijdens de conferentie werd duidelijk dat sommige scholen actief uitvoering geven aan medezeggenschap op basis van een convenant. Tegelijkertijd bestaat bij alle partijen de behoefte om meer vorm en inhoud te geven aan medezeggenschap op de scholen. Zo zouden scholen het aantrekkelijker kunnen maken om lid van de medezeggenschapsraad te worden, bijvoorbeeld door leraren deze taken in werktijd uit te laten voeren. Een goede betrokkenheid van leraren, ouders en leerlingen draagt immers positief bij aan het functioneren van de scholen. Met de scholen op Saba wordt zeer binnenkort ook een bijeenkomst belegd om deze thema’s te bespreken. De scholen en medewerkers zijn nu aan zet.

Ondersteund door OCW wordt de output van de drie bijeenkomsten verwerkt tot een plan van aanpak om de gewenste verbeteringen door te voeren, voor zowel de arbeidsvoorwaarden als de medezeggenschap.