Statia leguanen naar fokprogramma in Diergaarde Blijdorp

Op maandag 14 mei heeft de Regeringscommissaris, dhr. Franco op het vliegveld van Sint Eustatius vier Statiaanse leguanen overgedragen aan Diergaarde Blijdorp, omdat de leguanen daar gaan deelnemen aan een fokprogramma. De ‘Antilliaanse leguaan’ (Lesser Antillian Iguana) komt in Caribisch Nederland alleen nog voor op Sint Eustatius en is ernstig bedreigd. Er zijn nog maar weinig van deze leguanen op Sint Eustatius, naar schatting slechts 400 tot 600 dieren.

De soort staat op de ‘IUCN-Rode Lijst’ van bedreigde dieren, en moet niet verward worden met de grotere ‘groene leguaan’ van de benedenwindse eilanden die bezig is met een opmars in het Caribisch gebied en de inheemse soorten verdringt. De kans is groot dat de Statiaanse soort binnen 10 jaar uitsterft, als er geen actie wordt ondernomen.

De hoop dat de leguanen zich in Rotterdam zullen voortplanten, is dan ook groot. Als de leguanen zich daar zullen voortplanten, is het de bedoeling om de eieren of jonge dieren in de toekomst terug te brengen naar Sint Eustatius. Het programma is een samenwerking tussen Diergaarde Blijdorp uit Rotterdam, STENAPA en wordt ondersteund door Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek Nederland).

STENAPA, de stichting die de nationale parken van Sint Eustatius beheert, zet zich in voor de natuur op Sint Eustatius en het voortbestaan van de Antilliaanse leguaan. Regeringscommissaris Franco: ‘Ik ben blij met het werk van STENAPA en hun inzet voor het behoud van de prachtige natuur van Sint Eustatius. Ik ondersteun deze samenwerking tussen Diergaarde Blijdorp, STENAPA en stichting RAVON dan ook van harte en hoop dat dit programma een succesvolle bijdrage kan leveren aan het voortbestaan van het grootste landdier op Sint Eustatius’.