Final Cabinet for 2010 sworn in March 26th 2010

B1.JPG

The final cabinet for the year 2010 for the Netherlands Antilles was sworn in on March 26th 2010.

 

online casino

The following is the final cabinet for the year 2010 for the Netherlands Antilles was sworn in on March 26th 2010.

· Mw. E.S. de Jongh-Elhage, Minister-President, tevens Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen

· De heer mr. R.E. Duncan, Minister van Constitutionele en Binnenlandse Zaken, tevens eerste Vice-Minister-President;

· De heer E.E.J. Tjin Asjoe, Minister van Economische Zaken en Arbeidszaken, tevens tweede Vice-Minister-President

· Mw. drs. E.Th.M. de Lannooy, Minister van Financiën

· Mw. M.M. Jacoba, Minister van Justitie

· Mw. O.V.E. Leeflang, Minister van Onderwijs en Cultuur en van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling

· De heer P.G. Illidge, Minister van Verkeer, Vervoer en Telecommunicatie

· De heer F.H. Thomas, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

· De heer E.C. Simmons, Staatssecretaris van Justitie, belast met politiële zaken en penitentiaire inrichting Bovenwindse eilanden

· Mw. S.A. Nicholson-Linzey, Staatssecretaris van Constitutionele Zaken

· De heer mr. M. van der Plank, Gevolmachtigde Minister

· Mw. mr. M.C.C. Brooks-Salmon, Plv. Gevolmachtigde Minister

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top