Kabinetsleden De Jongh-Elhage ll per 26 maart 2010

 

The following is the final cabinet for the year 2010 for the Netherlands Antilles that will be sworn in on March 26th 2010.

online casino

· Mw. E.S. de Jongh-Elhage, Minister-President, tevens Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen

· De heer mr. R.E. Duncan, Minister van Constitutionele en Binnenlandse Zaken, tevens eerste Vice-Minister-President;

· De heer E.E.J. Tjin Asjoe, Minister van Economische Zaken en Arbeidszaken, tevens tweede Vice-Minister-President

· Mw. drs. E.Th.M. de Lannooy, Minister van Financiën

· Mw. M.M. Jacoba, Minister van Justitie

· Mw. O.V.E. Leeflang, Minister van Onderwijs en Cultuur en van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling

· De heer P.G. Illidge, Minister van Verkeer, Vervoer en Telecommunicatie

· De heer F.H. Thomas, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

· De heer E.C. Simmons, Staatssecretaris van Justitie, belast met politiële zaken en penitentiaire inrichting Bovenwindse eilanden

· Mw. S.A. Nicholson-Linzey, Staatssecretaris van Constitutionele Zaken

· De heer mr. M. van der Plank, Gevolmachtigde Minister

· Mw. mr. M.C.C. Brooks-Salmon, Plv. Gevolmachtigde Minister